اثر گازهای گلخانه ای بر بیماریهای تنفسی در کودکان

mohite-zist

13 آوریل اثر گازهای گلخانه ای بر بیماریهای تنفسی در کودکان

مطالعات انجام شده در زمینه مشکلات تنفسی در کودکان نشان داده است خطر ابتلا به بیماری های ریوی و آسم درکودکانی که در دوران جنینی در معرض هوای آلوده قرار داشته اند افزایش می یابد.

استنشاق هوای آلوده توسط مادران باردار، ظرفیت ریوی جنین را کاهش داده و حجم اکسیژنی که در یک دم عمیق (پس از تولد و شروع پدیده تنفس) باید وارد شش ها شود را کاهش می دهد.

 آلودگی هوا به گازهائی نظیر CO , NO2, ازن و ذرات معلق خطر ابتلا به آسم را در کودکان 8 تا 15 ساله افزایش می دهد و بر روی عملکرد ریه آنها تأثیر منفی دارد.

 مطالعات پیشین در خصوص افزایش فضاهای سبز شهری در جهت کاهش بروز آسم در کودکان( خبر آن قبلاً در بخش تازه ها آورده شده است) ، حاکی از آن است که وجود درختان از یک سو با تشویق کودکان به بازی در محیط های باز، و از سوی دیگر به واسطۀ بهبود کیفیت هوا و تأثیری که در جذب گازهای گلخانه ای و کاهش میزان آن دارند میزان ابتلا به آسم و سایر بیماریهای تنفسی در کودکان را کنترل می کنند.

دیدگاهی ثبت نشده

ارسال دیدگاه