عوامل موثر در میزان انتشار گازهای گلخانه ای در پدیده جنگل زدائی

213359

13 آوریل عوامل موثر در میزان انتشار گازهای گلخانه ای در پدیده جنگل زدائی

 

 بر اساس آخرین یافته های علمی مکان جغرافیائی جنگل ها و نیز  چگونگی استفاده و کاربرد چوب درختان جنگلی، از جمله مواردی هستند که در میزان انتشار کربن حاصل از پدیده جنگل زدائی (Deforestation) نقش دارند.

نتایج مطالعات حاکی از آن است که حجم گازهای گلخانه ای (کربن از مهمترین این گازها می باشد) آزادشده در پدیده  جنگل زدائی به نوع چوب (سخت و یا نرم بودن آن) و چگونگی استفاده از آن ، و نیز اینکه در کدام نیمکره و منطقه آب و هوائی رشد می نماید بستگی دارد.

درختانی که در نیمکره شمالی و در بخش هائی با آب و هوای معتدل و یا سرد ( ایالات متحده، کانادا و بخش هائی از اروپا ) کاشته می شوند دارای چوبی سخت بوده و از چوب آنها بیشتر برای ساختمان سازی و ساخت اشیاء ( با ماندگاری زیاد) استفاده می شود در حالیکه چوب درختانی که در مناطق گرمسیری نیمکره جنوبی رویش می یابند ( برزیل و اندونزی…) از نوع چوب نرم بوده و در تولید سوخت زیستی و کاغذ کاربرد دارند.

کربن ذخیره شده در درختان دارای چوب سخت،  پس از پدیده جنگل زدائی ( و به تناسب نحوه استفاده از چوب آنها ) برای دهه ها باقی مانده و به صورت گاز گلخانه ای متصاعد نمی شوند. در مقابل چوب درختان جنگلی نواحی گرمسیری با توجه به نوع کاربرد ، کربن ذخیره خود را خیلی زود از دست داده  و کربن زیادی در اتمسفر زمین آزاد می نمایند.

دیدگاهی ثبت نشده

ارسال دیدگاه