درباره ما

درباره دیده بان طبیعت

شرکت دیده بان طبیعت به شماره ثبت 11812 در تاریخ 1376/2/2 به ثبت رسیده و شروع به کار نمود . فعالیت این شرکت در زمینه کشاورزی و اجرای شبکه آبیاری ثقلی و تحت فشار، مکان یابی شهری، روستایی و صنعتی، طراحی و توسعه فضای سبز است .

شرکت دیده بان طبیعت به شماره ثبت 11812 در تاریخ 1376/2/2 به ثبت رسیده و شروع به کار نمود . فعالیت این شرکت در زمینه کشاورزی و اجرای شبکه آبیاری ثقلی و تحت فشار، مکان یابی شهری، روستایی و صنعتی، طراحی و توسعه فضای سبز است .

پروژه های کاشت درخت0%
پارک های جنگلی0%

اعضای هیئت مدیره

غلامحسین اشرف پور

رئیس هیئت مدیره

بهروز قرائی

نائب رئیس هیئت مدیره

نسترن نوفرستی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره